Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Poes vermist

Beste gebuurtekring,
Onze poes Elvis is maandagavond omstreeks 20u30 weg gelopen het is een rosse tijger, slank van figuur en draagt een halsband met een belletje en een adreskokertje. Moesten jullie nieuws hebben willen jullie dan bellen naar steve 0478242524 of Evelien 0497208722. Dhoorestraat 24. Groetjes Evelien

 

Reacties

Op onze flyer en het formulier op deze pagina zijn reeds een 200-tal reacties gekomen met daarbij een 80-tal uitgeschreven opmerkingen.
Het laatste wat we binnenkregen was een mooi briefje van twee meisjes.  Hun briefje verwoordt eigenlijk wat de buurt wil.  We vonden het te mooi om dit niet te publiceren.
Vooral de bezorgdheid van die jonge jeugd voor 'de oude mensen' vinden we zo lief.

Een lentenamiddag in 't park

Red ons Park

De meesten onder jullie hebben al een blaadje in de bus gekregen in verband met het inplanten van een groot gebouw, bestaande uit drie ronden met elk een diameter van 11 meter, en dit op de open ruimte van ons Albertpark, De Lelie.
Het is de enige open groene ruimte in onze buurt waar we eens rustig op een bankje kunnen zitten, wat babbelen, wat verpozen.
Die ruimte gebruiken we ook elk jaar voor onze kindernamiddag en voor Ol thope in ’t park van het feestcomité, waaraan we ten volle meehelpen.
Dit gebouw moet in eerste instantie gebruikt worden voor een project van jongerenbegeleiding.  Dit heeft niets te maken met Assebroek en nog minder met onze buurt.  Wij moeten echter ons park(je) daarvoor afstaan.  We hebben reeds tientallen reacties binnengekregen en we hopen er nog heel wat binnen te krijgen.
Om het U gemakkelijk te maken kunt U de protestbrief hierna nog eens ophalen, eventueel afprinten en aan ons terugbezorgen of invullen en scannen.  U kunt ook met een formulier uw stem laten horen.

Wij rekenen op U
 
Toe tonne

Protestbrief


 

Gebuurtekring vzw
secr. Gulden-Peerdenstraat 54,
 8310 Assebroek
 
Beste buren
 
Jullie hebben er misschien al wat van gehoord. Onze ‘thuis’ in ‘De Lelie’ wordt binnenkort afgebroken. Heel jammer. We hadden de belofte gekregen dat er een ander gebouwtje ging komen aan de andere kant van het park. ‘Gebouwtje’ zeker ?!? DRIE grote ronde gebouwen met elk een diameter van 11 meter. En waar zet je dat best neer …? Juist, pats in het midden van het park, op de groene ruimte achter het standbeeld
van Albert I. Er mag geen enkele boom gekapt worden, OK, tot daaraan toe. Maar die grote groene open ruimte, die mag wel ingenomen worden voor een gesubsidieerd, prestigieus concept dat moet dienst doen voor een niet-Assebroeks project voor de jeugd.
Dat wil tevens zeggen : Weg met ons buurtpark, weg kindernamiddag en weg Assebroekse feesten ’Ol thope in ’t park’. We kregen wel de mondelinge toestemming om het speelplein te gebruiken, maar we weten dat tijdens die optredens het speelplein ook intens gebruikt wordt door de kinderen.
De buurtwerking en onze jeugd zouden moeten wijken voor een project voor jongeren dat niets met Assebroek en zeker niets met de buurt te maken heeft.
Nu het OCMW en stad Brugge het openbaar onderzoek opnieuw moeten doen willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om hard te protesteren tegen die aanslag op ONS parkje.
Wil je ons helpen? Vul dan bijgaand strookje in en geef het zo rap mogelijk af bij enkele bestuursleden
Gulden-Peerdenstraat 119 (Bart) – Gulden-Peerdenstraat 67 (Gerard)– Dhoorestraat 9 (Willy) of Van Steenestraat 43 (Johan) of op het secretariaat Gulden-Peerdenstraat 54(Marc).   
We rekenen op U.
Naam :
Adres :
Sluit zich aan bij de grieven van de buurtbewoners die hun ‘Albertpark’ willen behouden zoals het is. Zo’n groot gebouw, in het midden van de groene open ruimte, hoort daar niet thuis.
Handtekening
 
 
Opmerkingen : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________