Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Historiek

Klik IN de foto om hem groter te zien...

Historiek Gulden-Peerdenstraat  

Deze historiek is ontstaan en oorspronkelijk opgestart door Georges Vanbeveren. Dankzij de getuigenissen van heel wat bewoners en buurtbewoners van de Gulden-Peerdenstraat kon Luc Standaert uiteindelijk het geheel qua inhoud verder uitbouwen. 

Aangezien het om menselijke getuigenissen gaat kan de inhoud soms onvolledigheden of onjuistheden bevatten. Aanvullingen, correcties e.d. zijn uiteraard steeds welkom bij Luc Standaert
(Gulden-Peerdenstraat 69 – 050 35 88 17 -
luc.standaert@euphonynet.be)  

De historiek wordt gratis verspreid.
 
Oorspronkelijk ‘Peerdenstraat’
 
Herkomst: Heel lang vond in deze straat een jaarlijkse paardenmarkt plaats.
Iedere woning had een voortuintje en aan iedere woning was een ring voorzien waaraan de paarden werden vastgelegd.

Bij de fusie van de gemeenten tot ‘Groot Brugge’ werd deze naam gewijzigd in  ‘Gulden-Peerdenstraat’.  

Herkomst:
Genoemd naar de herberg ‘Het Gouden Paard’, gelegen op de hoek van het Gaston Roelandtsplein en de Gulden-Peerdenstraat.

Hoek Gulden-Peerdenstraat – Gaston Roelandtsplein

Cafe ‘t Gouden Paard‘ met als voornaamste uitbaters: de familie Acoe   (dochter Godelieve woont nog steeds in de Dhoorestraat), Mina, Roger en Denise De Keersgieter (in de volksmond: Keisse), Wilfried en Betty Dhoore, Fernand Roelants en Gaston Deprest.

01   In de oorlog (40-44) runde Paul Callaert er zijn kapperschooltje.
      
Later was er een winkel van naaigerief uitgebaat door Gusta en Jan

13.  Oorspronkelijk stonden hier drie kleine huisjes met een poort ernaast. In
      één van die huisjes woonde mijnheer Matton een foorkramer en in die
      poort stond zijn woonwagen alsook een
grote wieg- en zwaaimolen.
      Vervolgens: de zijde- en lintwinkel Deploeg
      Later was er een kruidenierswinkel uitgebaat door de echtgenote van
      Urbain Van Der Maes (eierhandel Van Der Maes). Zelfs na overname
      bleef 
het nog een aantal jaren een kruidenierswinkel.
      Nadien kwam ‘Fotoprim’ er, uitgebaat door Frans.

15  Op de benedenverdieping van dit appartementsgebouw(tje) was        
     oorspronkelijk bloemenwinkel ‘Baccara’ gevestigd, uitgebaat door    
     Viviane Vandevelde. Nadien was kapsalon ‘Caroline’ er.

17  Vroeger was fietsenhersteller ‘Lootens’ hier gevestigd

23   Vroeger bevond zich hier snoep- en kruideniers winkel van Lauwers.

27  Vroeger was het taxibedrijf van Edmond Stellemans hier gevestigd.

31  Vroeger was coiffeur Harrietje Timmerman er (later verhuisd naar    
     de Astridlaan).
 

47     Oorspronkelijk stond daar een vooruitspringend huis dat bijna tot aan de
      straatgreppel kwam.

61   Buitengoedvilla van Duthou inwaarts gelegen Oorspronkelijk woonde er
      een kippenkweker (kiekenboer), men kon er eieren en fruit (uit zijn
      boomgaard) kopen.
      Nadien omgebouwd tot een hotelletje uitgebaat door Romain Bisschop.
      Nu is er de ‘Bed and Breakfast’ uitgebaat door de huidige bewoners Leo
      en Inge
 
    

67 Vroeger kon je hier bij de familie  ‘Vandendriessche’ bloemen kopen.
Hun zoon Georges en dochter Johanna wonen nu nog steeds inwaarts (nr. 63 en nr. 65). Nu bewoond door Gerard Vanneste(ondervoorzitter gebuurtekring)
 

 

 
 
69 Oorspronkelijk de kruidenniers-, drank- en sigarettenwinkel van Oscar Dedulle . Nu bewoond door Luc Standaert (ex voorzitter 
gebuurtekring)

 

 

71   Vroeger woonde barbier Arthur Landuyt hier. Hij is de vader van Robert 
      Landuyt die het bedrijf ‘Robland’ oprichtte.  
      Robland is op wereldniveau één van de grootste constructeurs van 
      houtbewerkingsmachines.

75  Oorspronkelijk was de handel in bouwmaterialen van Edward Lamote hier
     gevestigd, nadien verder uitgebaat door zijn zoon Godfried Lamote.
     Vervolgens kwam hier het kapsalon van zijn kleindochter Christiane
     Lamote.

79  Vroeger timmerman Desiré De Mey  

81  Oorspronkelijk de kruidenierswinkel van Alice en René Deschacht. Later
     was er eveneens lingerie en textiel verkrijgbaar.
     Omstreeks 2000 werd de oorspronkelijke woning afgebroken en
     vervangen door drie woningen (nrs 81–83–85).

91  Vroeger was de diamantslijperij NV De Dageraard hier gevestigd. De
     uitbater werkte voor een leverancier uit Antwerpen. Op een bepaald
     ogenblik begon hij diamanten op eigen houtje te kopen. 
     De aankoop van een partij waardeloze diamanten (uit Congo) had een
     faillissement als gevolg.

97  Vroeger had Julien Vandewalle er zijn winkel van typmachines en papier.
     Zoon Marc Vandewalle (secretaris gebuurtekring) nam de handel later
     over.

109 Vroeger had je hier drukkerij Henri Devloo. 
      Hun dochter is de vrouw van schepen J.P. Vandenberghe. 

113 Hier bevond zich een drogisterij en verfwaren, uitgebaat door een nogal
      eigenaardige dame die door de kinderen ‘fietematrul’ of ‘matrut’
      werd genoemd.
 

119   Oorspronkelijk bevond zich hier de groentenwinkel van de familie Verlinde.
      Later werd dit kolenhandel Lescrauwaet.

121 Vroeger schrijnwerkerij Adolf Franco

129 Vroeger woonde timmerman Henri Bonne er, nadien was timmerman
      Zonnekein er even.

131 Oorspronkelijk was dit de groenten- en fruitwinkel ‘De druivelaar’,
      uitgebaat door de heer Roger Vanhove en mevrouw Maria Devuyst. 
      De heer Roger Vanhove was jarenlang als speler een vaste waarde van
      Club Brugge. Dit zijn tevens de ouders van Antoine Vanhove, nu
      algemeen directeur van Club Brugge. 
      Vervolgens bewoond door loodgieter Arthur Willems.
      Vanaf 1982 kapsalon Dallas. In 1993 verhuisde dit kapsalon naar de 
      overzijde van de straat (nr 76 = hoek Van Steenestraat).

143   Hoekhuis Gulden-Peerdenstraat - Daverlostraat
      Oorspronkelijk een kruideniers- en snoepwinkel, uitgebaat door Pharailde
      en later door dochter Josée.
      Nu: optiek ‘De Ridder’

Hoek Gulden-Peerdenstraat – Generaal Lemanlaan Hoorde oorspronkelijk bij woning nr 2, eigendom van de familie Waegenmans (in de buurt meestal
genoemd ‘Mijnheer of Baron Waegenmans’).
Na de verkoop werd dit in twee gesplitst en was hier jaren lang een pompstation gevestigd: eerst de ‘Mobiel’,
nadien de ‘Aral’
Nu: immokantoor ‘De Smet-Poupeye’.
 

02   Na ‘Mijnheer Waegemans’ (voorzitter van de handbooggilde), woonden
      hier jarenlang de ‘Zusters van de Heilige Familie’, vooral gekend voor
      hun sociaal werk in Assebroek.
      Nu bewoont door Marc Lowagie (vastgoed consulent -Hyboma)

06  Vroeger schoenmaker Paret

16  Vroeger een winkel waar gebraden kippen werden verkocht, vermoedelijk
     een primeur voor  Assebroek.
     Later was er een biowinkel.
     Vervolgens begrafenissen Leon Debackere

18  Inwaarts staat hier een klein, pittoresk huisje.Ooit woonde Maria Mouton
     er, een heel vriendelijk vrouwtje door iedere bewoner van de buurt
     gekend. 

30 Oorspronkelijk een groothandel in glas.
     Nadien woonde er o.a. nog een leraar muziek die heel graag viool speelde.
     Nadien omgebouwd naar hotel ‘Groenhove’ door de eigenaar van de Barge
     (boot). Vervolgens overgenomen door de huidige uitbaters 
     Hans en Angelina.

34  Vroeger de kruidenierswinkel van Camiel Peuteman, schepen van de
     gemeente Assebroek en grootvader van het onlangs overleden
     provincieraadslid Fernand Peuteman.

50  Vroeger woonde er een vertegenwoordiger van stoffen.
     Je kon deze er op maat kopen.

52  Vroeger beenhouwerij Edmond Vernimmen, in de volksmond
‘Mon de Kriepe’.

54  Hoekhuis Gulden-Peerdenstraat – Dhoorestraat 
     Oorspronkelijk café ‘ Den Anker ‘ (bij Alida). Waar zich nu de garages
     bevinden vooraan in de Dhoorestraat lag een krulbolbaan.
     Later werd de café omgebouwd tot elektrozaak ‘De  Bouver’, vervolgens
     had Marc Vandewalle (waar hij nog steeds woont) er zijn winkel van
     typmachines.

56  Hoekhuis Gulden-Peerdenstraat – Dhoorestraat 
      In de oorlog was de gemeentelijke bibliotheek er een tijdje op de
     bovenverdieping ondergebracht.
     Nadien was er een handel in kachels.
     Daarna brood– en snoepwinkel ‘Gevers’ (koude bakker). Achteraan het
     gebouw in de Dhoorestraat was er een ‘doplokaal’, eigenlijk gewoon een
     kot met een klein enstertje waarachter de bediende zat en waar de
     werklozen van op de stoep hun stempel’ gingen halen.
     Nu de garage van Marcel Lemmens.

66   Vroeger ‘Glashandel Van de Casteele’

68   Vroeger landbouwer Moerman, zijn zoon Maurice runde er jarenlang een
      vervoerbedrijf (vrachttransport) gekend als ‘Vervoer Maurice Moerman’.
 
74   Hoekhuis Gulden Peerdenstraat - Van Steenestraat
      Hier bevond zich de wasserij van ‘Den Bleker ‘, men kon er o.a.
      manshemden laten strijken. (familie Van Renterghem)
 
76   Hoek Gulden Peerdenstraat - Van Steenestraat
76a Oorspronkelijk het domein van bloemist Camille
76b Coene, later opgevolgd door zoon Albert Coene. Zij 
waren vroeger
      nationaal gekend voor hun laurier planten, die op
      alle tentoonstellingen gegeerd waren.
      De echtgenote van Albert Coene woont nu nog steeds in hun woning
      gelegen langs de Van Steenestraat. Op dit domein stonden prachtige, 
      reusachtige bomen.
      Deze zijn opgenomen in het logo van de gebuurtekring (is een realisatie
      van ondervoorzitter Gerard Vanneste).
      Inmiddels staan er op dat domein langs de Gulden-Peerdenstraat een
      drietal woningen met op de hoek kapsalon Dallas (nr 76).
 
78   Vroeger kledingszaak Destrooper. Het toenmalige naaiatelier en een
      gedeelte van de winkel worden nog steeds als opslagplaatsen gebruikt.
      Het eerste gedeelte van de winkel werd omgebouwd en daar bevindt zich
      nu 
het verzekeringskantoor Destrooper

82  Oorspronkelijk braakliggende grond. Sinds 1986 hebben Paul Verbeke en
      Christiane Schiltz er hun drukkerij ‘Van Damme-Beke’ gevestigd.  
    
 
84   Oorspronkelijk stond het huidige kasteeltje verstopt achter een muur,
      tralies en tal van bomen.
      De muur stond er reeds voor het kasteeltje. Het kasteeltje was een tijdlang
      slechts gedeeltelijk bewoond.
      In de kelderkeuken leefde de conciërge Richard er tot aan zijn overlijden.
      Na afbraak van die muur en een jarenlange leegstand kwam er in de
      aanpalende opbergruimte van het kasteeltje het carrosseriebedrijf van Dolf
      Van Dierendonck. Later was de firma IMAT (compressoren)
      hier gevestigd. Na nog een leegstand kwamen de huidige bewoners nl.
      architect Jan Mostaert die het gebouw volledig opknapte