Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

bestuur tot 2015

Tijdens de statutaire vergadering van 05/01/2012 werd het bestuur opnieuw samengesteld.

 
Mandaat Naam
   
Voorzitter Vanneste Gerard
Ondervoorzitter Dewulf Bart
Secretaris Vandewalle Marc
Penningmeester  Bonte Willy
Beheerder  Meulemeester Albert
Werkende leden  Debuck Suzy
   Mulier Marleen
   Vandenbossche Johan
Webmaster  Rotsaert Rina
Ere-voorzitter  Standaert Luc
Ere-bestuurslid  Debruyne Maurice