Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bestuur tot 2012

Samenstelling bestuur

Dagelijks bestuur 
Meulemeester Albert Dhoorestraat 3 8310 Assebroek
Vanneste Gerard Gulden-Peerdenstraat 67 8310 Assebroek
Vandewalle Marc  Gulden-Peerdenstraat 54 8310 Assebroek 
Bonte Willy Dhoorestraat 9 8310 Assebroek 
Werkende leden
De Buck Suzy  Gulden-Peerdenstraat 101 8310 Assebroek
Mulier Marleen  Gulden-Peerdenstraat 62  8310 Assebroek 
Vandenbossche Johan  Van Steenestraat 43  8310 Assebroek 
Webmaster 
Rotsaert Rina Dhoorestraat 9 8310 Assebroek
Ere-bestuursleden
Standaert Luc A. Van Wassenhovestraat 1 8310 Assebroek
Debruyne Maurice Gulden-Peerdenstraat 28 8310 Assebroek