Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Receptie 25 jarig bestaan

Op 23 februari zijn zo’n 120 mensen afgekomen op de receptie voor het 25-jarig bestaan van onze gebuurtekring. Al vroeg kwamen de eerste buren aan. De zaal was zo ingericht dat het zowel een staande als een zittende receptie was. Er was dus gezorgd voor oudere en jongere buren. 

Ook de afgevaardigde schepen Demon was op tijd, zodoende dat de speeches van de voorzitter en de schepen op tijd konden gegeven worden. Ondertussen kon er ook gekeken worden naar een prachtige dia-voorstelling. We hadden een traiteur aangesproken om voor de hapjes te zorgen. Er dient gezegde dat die prima waren en in voldoende aantal aanwezig. Het werd een heel verzorgde receptie waarvan alle aanwezigen meer dan tevreden waren. Er was een samenkomst voorzien van anderhalf uur maar het is wel een beetje uitgelopen. Het was dan ook weer de gebuurtekring op zijn best. 

Hieronder vindt U de speech van de voorzitter.

Geachte heer Schepen Demon
Beste leden
Dames en heren,

 
Welkom.
Toen in 1988 enkele mensen het idee hadden om een gebuurtekring op te richten, hadden ze in de verste verte nooit gedacht dat die vereniging van buurtbewoners zou uitgroeien tot wat ze nu is. De eerste gedachten gingen toen uit naar een wandeling, bebloeming van de straat, een barbecue.
Als we het zo bekijken waren we onze tijd ver vooruit, want dat is nu net wat de Stad Brugge ook aanbiedt aan buurten die meedoen aan de ‘zomercheques’, nu ‘buurtcheques’ genoemd, maar daar kan straks de (burgemeester- Schepen) misschien wat meer uitleg over geven.
Toen die zomercheques uitbreidden, waren we er als de kippen bij om toe te treden tot die groep. Toen Open School daarna begon met websites maken waren en zijn we nog altijd bij de pioniers. Met een bezoekersaantal dat de 600.000 benadert zijn we zowat de grootste. Dank aan diegenen die daar aan meewerken.
Er zijn echter nog heel wat meer mensen te bedanken. We hebben echter afgesproken om geen namen te noemen. Maar iedereen kan zich voorstellen dat er veel komt kijken rond de werking van zo’n gebuurtekring. Voor alles is er een verantwoordelijke die op zijn of haar beurt de steun krijgt van anderen.
We denken hierbij aan het papierwerk, de info, de nieuwsbrieven, de reizen en bezoeken, de fietstochten met picknick, de computerlessen, de kindernamiddag, de pannenkoekennamiddag, de barbecue, de uitbating van de bar bij de gemeentefeesten, Sinterklaas, Paashaas, Nieuwjaarsreceptie of rondgang Kerstman, hapjes maken, juweeltjes maken, krulbollen enz.
Maar de bijzonderste mensen zijn natuurlijk onze leden. Zonder hun steun kan het bestuur niets doen. Als zij niet afkomen op de initiatieven van het bestuur, dan gebeurt er niets. Dan is de uiteindelijke bedoeling ‘mensen samenbrengen’ niet geslaagd. Daarom een applaus van ieder van U vóór ieder van U.
Vorig jaar is echter niet het mooiste jaar voor de gebuurtekring geworden. Hardnekking hebben we gestreden voor het behoud van het Albertpark. We hebben uiteindelijk bekomen dat het park niet helemaal kapot werd gemaakt door een gebouw dat daar eigenlijk niet thuishoort. Maar het lokaal in ‘De Lelie’, waar we onze bijeenkomsten hielden en de mooie krulbolbaan waar we ook thuis waren werden juist voor de jaarwisseling met de grond gelijk gemaakt. Heel jammer. Maar we geven niet op en we hopen met het stadsbestuur tot een oplossing te komen.
We zijn hier helaas nu wel niet in onze buurt, maar we zullen straks toch genieten van lekkere hapjes en een goed glas.
 

Voor onze kinderen was een hoekje ingericht, misschien het begin van een jongerenwerking in de buurt.

Terwijl de kinderen werden verwend in hun hoekje genoten alle genodigden van Cava en een hele waaier van lekkere warme en koude hapjes. Velen maakten nader kennis met mensen die ze anders maar ‘van zien’ kenden. Een geslaagde avond.

Het bestuur dankt alle leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat we bij de volgende bijeenkomsten evenveel buren mogen ontmoeten.