Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gezelschapsspelavond 15.10.2007

Zomaar met de echtgenote van het nieuw bestuurslid spelen, terwijl hij zich verderop strategisch opstelt.
Haar toch kunnen verleiden om in een ander vertrek met de bollen te spelen, proberen in het cirkeltje te geraken, uw gebuur de kans te geven te leren stekken en schieten.

Met tekeningen duidelijk trachten te maken wat men zojuist gezien heeft.
Zijn figuurtje draaien en keren, en inpassen op de plaats waar men er het meeste genot van heeft. Alles kop aan kop en rug aan rug leggen.
’t Is niet te geloven wat men op zo’n gezelschapsspelavond allemaal kan en mag doen. En leute en plezier was er op die eerste avond.
Het was meteen een schot in de roos.
Een twintigtal buren had zich de moeite getroost om eens naar de Lelie te komen en er de spits af te bijten van een hopelijk lange traditie van gezelschapsspelavonden.
Bart had voor een verzameling spellen gezorgd en ook enkele buren hadden een spel mee. De spelletjes werden vlug uitgelegd en dan was het spelen maar; om maar enkele spellen te benoemen: Genius, pictionary, stratego, take five, rollit, amerikaans jokeren enz.
Ook de krulbolbaan werd gebruikt wat voor enkelen zelfs kan leiden tot verder spelen tijdens de week.
Omdat het de eerste avond was had het bestuur gezorgd voor een welkomstdrankje. Groot was de keuze drankjes niet, maar dat hoeft ook niet. Het voornaamste was de gezellige sfeer en het mekaar leren kennen op een heel spontane manier. Alle aanwezigen waren het erover eens, ze komen terug.
Hopelijk vinden nog vele andere buurtbewoners de weg naar De Lelie.
De volgende gezelschapsspelavond is voorzien voor maandag 17 december om 19.30 uur.