👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Historiek -  Buurt in beeld -  gebuurtekringvzw

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gulden-Peerdenstraat

Gulden-Peerdenstraat
Gulden Peerdenstraat

Op de hoek van het Gaston Roelandtsplein en de Gulden Peerdenstraat stond eeuwenlang een welbekende herberg, " Het Gouden Peerd", door het volk meestal
" 't Peerdenken" geheten. De naam van deze herberg is overgegaan op de aanpalende straat, eerst in de vorm van Peerdenstraat en sedert Groot-Brugge, in de Gulden Peerdenstraat. Deze laatste wijziging gebeurde teneinde een onderscheid te maken met de Peerdenstraat in de oude stad Brugge.

Een reiziger die in 1813 de herberg " Het Gouden Peerd " aandeed, verhaalt daaromtrent het volgende : " Den 19 ougst, in den agternoen, ben ik gegaen naer een herberge buyten de stad, genaemt  Het Peerdeken, langs den weg van Oelem, alwaer in den agtergrond eenen schoonen lijndeboom staat. Deze herberge heeft eene schoone camer ter hoogte van vyf à ses voeten, rondom bekleed met syne tacken, die geestig en wonderlick is, en alwaer minstens 20 personen connen eten ende dryncken. Men climt erop met eenen breeden en gemackelicken trap ".

Van Steenestraat

Van Steenestraat
Deze straat werd zo door het gemeentebestuur van Assebroek genoemd ter herinnering aan Constant Van Steene, geboren te Lissewege in 1818 en overleden te Assebroek op 22 februari 1907. Hij was onderwijzer van beroep. Van 1897 tot zijn afsterven was hij schepen van Assebroek.

Dhoorestraat


Deze straat werd door het gemeentebestuur van Assebroek zo genoemd naar Gustaaf Dhoore, eigenaar van de grond waarop de straat werd aangelegd. Gustaaf Dhoore werd op 2 februari 1830 in Oostkamp geboren, was gedurende verscheidene jaren gemeenteontvanger van Assebroek en tevens zaakwaarnemer. Hij overleed in Assebroek op 7 oktober 1898. Zijn echtgenote heette Ludovica Wante.